header solutions

Onze Solutions

Medewerker Community Solutions

Innervoice biedt specifieke oplossingen met haar communities. Hieronder een aantal voorbeelden.

Continue Employee Community

 

'Continue Communities' behandelen verschillende thema’s door het jaar heen. Je kan daarbij denken aan thema’s afkomstige uit de gehele organisatie, zoals innovatie, klantbeleving, organisatieveranderingen, facilities en employee experience. Deze variant is interessant voor organisaties die agile werken en ideation en concept ontwikkeling samen met hun medewerkers (willen) oppakken. De thema’s wisselen elkaar doorgaans in een frequentie van 3 a 4 weken af.

Employee Experience Community

 

In de 'Employee Experience Community' komen door het jaar heen verschillende thema’s aan de orde die de employee experience beinvloeden. Je kan daarbij denken aan thema’s als onboarding, duurzame inzetbaarheid, diversiteit, cultuur, opvolging MTO, communicatie en beloning. De thema’s wisselen elkaar in een frequentie van 3 a 4 weken af.

Leer van ABN AMRO hoe zij hun medewerkerscommunity inzetten.

Engagement Community

 

De 'Engagement Community' richt zich op het verdiepen en oplossen van thema’s die naar voren komen uit het kwantitatieve medewerkersonderzoek. Ideeen en oplossingen van de brede vertegenwoordiging van medewerkers in de Engagement Community kunnen vervolgens weer in de hele organisatie kwantitatief worden gevalideerd. Zo kunnen thema's uit het medewerkersonderzoek snel en met breed draagvlak worden opgelost. Met als doel een nog hogere betrokkenheid. De Engagement Community wordt zowel in de pop-up variant (tijdelijk) als ook continu ingezet.

Pop-up Community

 

Een 'Pop-up Community' is een tijdelijke community met een specifiek thema dat in een korte tijd wordt verdiept en opgelost. Een thema kan al met draagvlak van een grote groep medewerkers in 2-4 weken worden verdiept en opgelost.


Medewerker Survey Solutions

Onze medewerkerbetrokkenheidsonderzoeken zijn eigentijds; we maken gebruik van de nieuwste inzichten en technieken.Medewerkerbetrokkenheidsonderzoek

 

Betrokkenheid en bevlogenheid van de mensen in jouw organisatie is belangrijk. Het zijn de factoren die bijdragen aan succes, klanttevredenheid en loyaliteit van zowel klant als medewerker. InnerVoice werkt met een gevalideerd model om dit engagement helder inzichtelijk te maken. We inventariseren wat er leeft onder medewerkers en meten wat de mensen in jouw organisatie nu echt betrokken maakt. We bieden altijd maatwerk binnen een gevalideerde structuur. Vaste kernvragen worden gecombineerd met flexibel themaspecifieke vragen. Indien gewenst wordt er wat vaker gemeten.

InnerVoice gebruikt gevalideerde benchmarks om vergelijk te maken met andere organisaties en maakt gebruik van prettige intuitieve software voor zowel opdrachtgever als medewerker. 

Lees hoe Hans Anders medewerkersonderzoek inzet. 

Medewerkerbetrokkenheidsonderzoek – Pulse

 

Om doorlopend zicht te hebben op medewerkersbetrokkenheid in de verschillende onderdelen van de organisatie biedt InnerVoice 'Pulsemetingen'. Dit zijn regelmatige, heel korte metingen met ruimte voor actualiteit en zijn daarmee flexibel en agile in te zetten. De Pulse kan voor alle medewerkers tegelijk worden uitgezet, maar kan ook tweewekelijks een kleiner deel van de organisatie uitvragen.
Een Pulse-traject start met een bredere meting waarin we een ‘foto’ maken van de organisatie. Deze meting is het vertrekpunt voor het invullen van de overige Pulsemetingen.

Lees hoe wij CZ hielpen met de implementatie van hun medewerkersonderzoek. 

Combi Betrokkenheidsonderzoek en Engagement Community

 

InnerVoice combineert onderzoeksinstrumenten die gericht zijn op het meten van KPI’s en HR-thema’s met de inzet van een 'Engagement Community'. Thema’s uit het kwantitatieve onderzoek kunnen zo met een brede vertegenwoordiging van medewerkers direct volgend op het onderzoek met de community worden verdiept en opgelost. Directe verbeterinitiatieven en verhoogde betrokkenheid zijn hiervan het resultaat.

Maatwerk trajecten

 

 InnerVoice biedt daarnaast een verscheidenheid aan maatwerk- en aanvullende trajecten, waarbij je kan denken aan experience-onderzoek, exit-onderzoek onder medewerkers, workshops en presentaties. Daarnaast hebben we veel ervaring met arbeidsvoorwaardenonderzoek  om medewerkersvoorkeuren in kaart te brengen, ten behoeve van onder meer het CAO overleg. Ook bieden we een maatwerk aanpak voor gecombineerd CX en EX onderzoek.