headers werkwijze

Onze werkwijze

Door de community krijgen medewerkers een stem

Een Medewerkerscommunity is een online platform waarop medewerkers in gesprek gaan met een communitymanager en elkaar. Er is doorlopende interactie die het mogelijk maakt om samen thema’s te verdiepen en op te lossen: er wordt geluisterd naar de “InnerVoice” van de organisatie.

 

Medewerkers doen mee aan surveys, chats, online discussies, video interviews, polls en fysieke bijeenkomsten. 

 

Welke community-vorm inzetten?

Het doel en het soort thema’s dat wordt behandeld bepaalt de vorm en opzet van de community. De meest uitgebreide community is een Continuous Employee community: deze is doorlopend en behandelt steeds nieuwe HR thema’s. Communities die zich richten op het behandelen en oplossen van een meer specifiek thema zijn meestal Pop up communities: communities voor de duur van een bepaalde periode soms enkele maanden soms maar 2 weken.

Voorbeelden vind je hier.

Professioneel community management

Onze ervaren community managers ondersteunen bij de opzet, de werving van de gewenste doelgroepen en de activatie en het engagement van de deelnemers. Bij het modereren  passen zij beproefde, creatieve onderzoekstechnieken toe.  De community managers staan hierbij in nauw contact met de opdrachtgever.

Research expertise

Onze medewerkerscommunities zijn ‘research based’. Onder begeleiding van professionals passen we kwalitatieve- en kwantitatieve onderzoekstechnieken in een modern jasje toe. Hierdoor zijn de bevindingen altijd scherp, relevant en onderbouwd.

Regelmatig worden onze communities ingezet in combinatie met kwantitatieve surveys, bijvoorbeeld op het gebied van medewerkersbetrokkenheid.

Nieuwste technologie

InnerVoice gebruikt de beproefde technologie van Crowdtech; meer dan 250 research-communities werken hiermee. De technologie is opgezet vanuit het perspectief van de deelnemer en voldoet aan strenge eisen voor dataveiligheid.