Header 5 tips InnerVoice

5 tips
voor eigentijds en engaging medewerkersonderzoek

Wat we eigenlijk al langer weten, krijgt steeds meer onderbouwing: het jaarlijkse klassieke medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) is op z’n retour. HR professionals, leidinggevenden en medewerkers zien er vaak zelfs erg tegen op. Oorzaak is dat het onderzoek vaak niet tegemoetkomt aan de behoeften van medewerkers en management om op zeer regelmatige basis een daadwerkelijke bijdrage aan de organisatie te leveren.


Relevantie

Het MTO vindt 1 keer per jaar plaats, bevat veel vragen die niet voor alle medewerkers even relevant zijn en onderzoeksvragen die meer terug- dan vooruitkijken. Het draagt bovendien nauwelijks bij aan geëngageerde medewerkers omdat zij maar zelden actief betrokken worden bij het aanpakken van de thema’s die naar voren komen. Daarmee schiet het onderzoek zijn doel voorbij en leidt het niet tot een positieve ervaring of betrokken medewerkers. Dat het collectieve feedback moment van het MTO niet beter wordt benut is daarmee een gemiste kans, niet alleen voor HR, maar voor de gehele organisatie.

Om te zorgen voor betrokken medewerkers moet het medewerkersonderzoek anders en dynamischer worden ingestoken. Wij geven tips hoe:


5 tips voor eigentijds en engaging medewerkersonderzoek

Zorg voor een continue en laagdrempelige mogelijkheid om feedback te geven. Mensen zijn gewend continu feedback te geven en verwachten ook dat daar snel op wordt gereageerd. Daarom is het voor organisaties cruciaal het gehele jaar door te luisteren en terug te reageren naar de eigen medewerkers. Lukt dit niet intern, organiseer het extern.

  • Zorg bij het inzetten van feedback technologie dat de veiligheid van de medewerker gewaarborgd is conform de daarvoor geldende richtlijnen.

  • Geef daarbij een duidelijk kader en spelregels voor het geven van feedback. Zo voorkom je dat de feedback niet constructief is en daarmee schade berokkent.

  • Geef een terugkoppeling. Laat medewerkers weten wat er met de opgehaalde feedback is gedaan. Hoe heeft dit geleid tot verbetering van processen of beleid? Dit vergroot de betrokkenheid.

  • Als je het jaarlijkse klassieke MTO in stand houdt, zorg dan dat je gedurende het jaar thematisch verder inzoomt op de meest prangende thema’s in de MTO feedback. Kwantitatieve resultaten geven een mooi handvat en trendlijn, maar de waarde komt juist uit de verdieping en toelichting die een groep van medewerkers bij deze data kunnen geven.


Op deze manier kunnen de jaarlijkse en de continue feedback cyclus elkaar en de Employee Experience versterken.

 

Vragen of interesse? Ik vertel u graag meer

Anne2

Anne Branger

Managing Director a.branger@inner-voice.com

Contact opnemen