header web ABN denktank

Samen met medewerkers oplossingen bedenken

Het is gemakkelijk om te zeggen dat er iets niet goed is. Minder gemakkelijk is om precies te zeggen wat er niet goed is. Maar de echte uitdaging zit ‘m in het nadenken over hoe het beter kan. Met die gedachte nodigt ABN AMRO haar werknemers al jaren uit om mee te denken. De inzet: ideeëngeneratie voor allerlei thema’s binnen HR, Facility & IT.

Het gesprek is begonnen

ABN AMRO vindt het belangrijk dat medewerkers zich vanaf de eerste dag maximaal ondersteund en uitgedaagd voelen om het beste uit zichzelf te halen. Bij een optimale Employee Experience stijgt de tevredenheid en worden medewerkers ambassadeurs. Om grip te krijgen op de beleving en behoeften van medewerkers is het van groot belang de dialoog met hen aan te gaan en daarbij goed te luisteren. ABN AMRO heeft InnerVoice daarom in 2018 gevraagd om te starten met een medewerkers-community.

In deze community worden doorlopend thema’s besproken worden die op dat moment binnen HR, Facility & IT relevant zijn. Daarnaast is het voor medewerkers mogelijk om zelf een thema aan te kaarten en dit met collega’s te bespreken.

Marc Henselmans, HR Analytics Consultant, coördineert de community vanuit ABN AMRO. Hij zegt hierover: “Onderzoek onder onze medewerkers vindt voornamelijk plaats aan de hand van vragenlijsten. De community is daarbij een belangrijke aanvulling. Het geeft duiding achter de cijfers en daagt medewerkers uit om samen met ons na te denken over oplossingen. Dat levert waardevolle inzichten op, terwijl het ons weinig moeite kost.

Ideeëngeneratie

Een van de thema’s die in de community aan bod is gekomen, is groei en ontwikkeling van medewerkers. Na een briefing met de opdrachtgever kozen wij voor een aanpak van meerdere fasen:

  1. Twee prikkelende stellingen om inzicht te krijgen in de mening en ervaring van medewerkers op het gebied van groei en ontwikkeling.

  2. Het uitdagen van de medewerkers om met verbeterpunten en ideeën hiervoor te komen, aan de hand van een digitale brainstorm.

  3. De medewerkers vragen om te stemmen op de beste ideeën.

  4. Een kleine groep medewerkers uitnodigen om deze ideeën om te zetten in actiepunten.


InnerVoice heeft de resultaten helder en compact gerapporteerd naar ABN AMRO. Daarnaast ontvingen ook de medewerkers een terugkoppeling over dit thema. Marieke van Casteren, opdrachtgever vanuit ABN AMRO bij dit thema zegt hierover het volgende: "De ideation aanpak maakte voor ons duidelijk welke issues en behoeften er spelen in onze organisatie. Daar kwamen resultaten uit die onze vermoedens bevestigden, maar het gaf ook nieuwe inzichten. Nog waardevoller was het dat we hiermee onze collega’s hebben aangespoord om zelf ook over oplossingen na te denken. Ze hebben ons een aantal mooie haakjes gegeven waarmee we nu weer aan de slag kunnen."


Het laatste woord is aan Felix Bartelomij, Head of People Development van ABN AMRO. Tegen elke organisatie die twijfelt over een medewerkerscommunity, zegt hij: “Wees echt nieuwsgierig naar wat de medewerker te vertellen heeft. Ook als dit een confronterende boodschap is. Als je wil worden bevestigd hoe goed je bezig bent, moet je niet aan een medewerkerscommunity beginnen. Durf je kwetsbaar op te stellen en wees bereid je standpunten bij te stellen, ook al heb je ergens nog zo lang over nagedacht.

Vragen of interesse? Ik vertel u graag meer