jvd iv2

Binden en Boeien van Generatie Z begint bij luisteren

Het blijkt tegenwoordig lastiger dan ooit (jonge) medewerkers aan je organisatie te binden. De arbeidsmobiliteit is nog nooit zo hoog geweest. Door de arbeidskrapte was het de laatste jaren al moeilijk om de juiste mensen te vinden, maar ook zie je dat je medewerkers veel sneller op zoek gaan naar een andere baan. 

Babs Faber, Senior Research Consultant bij InnerVoice, spreekt veel organisaties die ervaren te “dweilen, of recruiten, met de kraan open”. Veel organisaties hebben enorme uitdagingen in het binnen houden van goede mensen. Met ongewenst verloop gaan veel kosten gepaard, niet alleen voor werving, maar ook vanwege het verlies aan kennis en productiviteit van ingewerkt personeel.

“Dit geldt met name voor Generatie Z, de zogeheten Zoomers (geboren tussen 1996 en 2010). Deze groep van medewerkers zien organisaties vaak na een korte periode al weer vertrekken. Als een organisatie onvoldoende voldoet aan hun behoeftes, zoals ruimte voor ontwikkeling, flexibiliteit en maatschappelijke betrokkenheid en duurzaamheid, gaan zij veel eerder dan oudere medewerkers op zoek naar een beter passende baan.” Zij definiëren succes als ‘gelukkig zijn’ en hebben een onstilbare honger naar ontwikkeling, vernieuwing en streven naar ‘de beste versie van zichzelf’. 

In ons jaarlijkse benchmark onderzoek, waarbij we verschillende aspecten van werkbeleving in kaart brengen, zien we dat deze medewerkers minder betrokken en bevlogen zijn en een hoge verloopintentie hebben. Babs stelt: “Er wordt veel geschreven en gemopperd over de veeleisendheid van generatie Z. Dat kunnen we blijven doen, maar we kunnen beter onderzoeken hoe we meer kunnen aansluiten bij hun behoeftes en kijken wat we de generatie kunnen bieden.”

Dit begint wat ons betreft bij het écht luisteren, zodat deze medewerkers zich gezien en gehoord voelen en organisaties (beter) snappen wat er nodig is om hen binnen te halen en te houden. Deze groep is gewend om kwetsbaar te zijn en op zichzelf te reflecteren. Ze hechten veel waarde aan persoonlijk en authentiek contact. “Dit biedt juist veel kansen voor organisaties” zegt Babs. “Door deze groep een stem te geven, waardoor ze zich gezien voelen en in staat zijn actief de regie te nemen over hun werkende leven, vergroot je de betrokkenheid binnen deze groep. Dat is precies wat je wil als organisatie.” 

Een onderzoek aanpak zoals de medewerkerscommunity van InnerVoice biedt de mogelijkheid te onderzoeken waar de behoeftes en wensen liggen van de jongere medewerkers binnen jouw organisatie. "Bovendien kan zo'n community-aanpak de dialoog tussen oudere en jongere medewerkers faciliteren om vooroordelen en verschillen tussen de generaties op de werkvloer bespreekbaar te maken".

“We zien inderdaad generatiegaps, in wijze van communiceren, de kijk op werk of de digitale skills. Een goede dialoog helpt dan om meer waardering en begrip te ontwikkelen voor en tussen de generaties binnen je organisatie. Het is soms zo simpel als met elkaar het gesprek aangaan.”.

Vragen of interesse? Ik vertel u graag meer

InnerVoice logo SQUARE

InnerVoice

Contact opnemen