banner Leaseweb

Flexibel internationaal medewerkersonderzoek

Achtergrond

Leaseweb is een internationale organisatie op het gebied van digitale infrastructuur en hosting. Het heeft vestigingen in onder meer London, Frankfurt, Singapore en de Verenigde Staten en een hoofdkantoor in Amsterdam. Al sinds 2007 voert InnerVoice jaarlijks een medewerkerstevredenheidsonderzoek (Employee Satisfaction Survey, ESS) uit voor Leaseweb. Het ESS vormt voor Leaseweb een belangrijk instrument om het sentiment onder medewerkers te meten, het gesprek aan te gaan over verbeterpunten en zo de tevredenheid te vergroten.


Aanpak

Dat Leaseweb een internationale organisatie is maakt een ESS extra uitdagend. Het onderzoek wordt volledig uitgevoerd in het Engels, onder ca. 400 medewerkers met verschillende culturele achtergronden. In de zorgvuldig opgestelde en geformuleerde vragenlijst wordt hier rekening mee gehouden. Een vraag kan in ieder land namelijk verschillend geïnterpreteerd worden. Maar in de basis is de vragenlijst identiek om resultaten goed met elkaar te kunnen vergelijken.

Tegelijk behouden we de flexibiliteit om bepaalde groepen medewerkers specifieke vragen wel of niet voor te leggen. Leaseweb bestaat namelijk uit 11 verschillende teams, en niet elk onderwerp is voor iedereen relevant.

Het onderzoek vindt plaats via een online vragenlijst. Medewerkers ontvangen vooraf een interne aankondiging van het onderzoek. Naast de uitnodigingsmails en reminders wordt ook intern aandacht besteed aan het belang van het invullen van het onderzoek. Belangrijk is dat we daarbij de volledige anonimiteit van deelname benadrukken. Op die manier zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk medewerkers hun mening geven.


Uitkomsten

InnerVoice analyseert vervolgens de resultaten. In een totaalrapport worden de antwoorden van alle medewerkers gezamenlijk gerapporteerd en voorzien van duiding. Daarbij maken we de vergelijking met de resultaten van het voorgaande jaar en met onze benchmark voor medewerkersonderzoeken. Ook kijken we naar opvallende verschillen tussen teams. Aan de hand van de resultaten formuleren we concrete conclusies en aanbevelingen waar Leaseweb mee aan de slag kan.

Het totaalrapport is een belangrijk instrument voor Leaseweb. De resultaten worden door HR en de directie uitvoerig bekeken en besproken. Aan de hand daarvan worden concrete acties geformuleerd en werkgroepen opgezet.

Naast het totaalrapport ontvangt elk van de teams een teamrapport. Hierin staan de onderzoeksresultaten per team. De vergelijking met de meting van vorig jaar en met Leaseweb als geheel wordt hier eveneens bij vermeld. Dit rapport vormt binnen elk team een waardevol instrument en belangrijk startpunt voor gesprekken.

Vragen of interesse? Ik vertel u graag meer