QA header

Alles wat je wil weten
over een medewerkerscommunity

Wat is een community en hoe werkt het in de praktijk? We beseffen dat er veel vragen zijn over deze nieuwe manier van medewerkersonderzoek. Vragen die je mogelijk zult hebben stelden wij daarom alvast aan onze expert communities, Thomas Spauwen:  

Is een research community iets anders dan een community op social media? Waarin verschilt het en wat zijn de overeenkomsten?

Op het eerste gezicht lijken ze sterk op elkaar: het zijn allebei platforms waarop een groep mensen berichten kan plaatsen en met elkaar in gesprek kan gaan. Maar een research community is primair gericht op onderzoek. De discussies die daarop worden gevoerd onder staan leiding van een professionele gespreksleider die deelnemers uitdaagt met een aantal startvragen en vervolgens dieptevragen op de binnenkomende reacties opstelt. Hierdoor ontstaat een levendige discussie. Na afloop van de discussie wordt de input geanalyseerd en wordt een rapport opgemaakt.


Wat is voor nodig om een medewerkerscommunity op te kunnen starten?


Eigenlijk is het allerbelangrijkste dat de organisatie de grote toegevoegde waarde van een community in ziet en er voldoende draagvlak voor is. Een community komt het beste van de grond als de organisatie er volledig achter staat. Daar kunnen wij overigens een grote bijdrage aan leveren door een sessie met de belangrijkste stakeholders te organiseren en hen te informeren en te enthousiasmeren.

Daarnaast is het handig als één persoon de organisatie verantwoordelijk wordt gemaakt voor de community en er ook enige tijd aan kan besteden. Dat is maar een beperkte tijsinvestering want InnerVoice neemt veel werk voor u uit handen. Er zal echter altijd iemand binnen de organisatie moeten zijn die de vraagstukken ophaalt en ons van input kan voorzien waarmee wij aan de slag kunnen.


Wordt de community op de eigen website of intranet van de opdrachtgever gehost?


Nee, de community staat op een onafhankelijke website, namelijk op één van onze beveiligde servers. Cruciaal is namelijk dat uw medewerkers weten dat zij in een veilige, anonieme en neutrale omgeving input kunnen geven.


Heb je een minimaal aantal deelnemers nodig om een medewerkerscommunity succesvol te laten zijn?

Dat hangt af van een aantal factoren. Om echter een idee te geven: de meeste van onze communities bestaan uit 150 deelnemers. Op deze manier haal je in de discussies voldoende input op om harde uitspraken over te kunnen doen. Daarnaast is het ook belangrijk dat de groep niet te groot wordt. Cruciaal is namelijk dat deelnemers het gevoel hebben dat hun individuele mening ertoe doet.

Maar het is ook mogelijk om met een groter of kleiner aantal deelnemers het gesprek aan te gaan. Dit vergt echter een iets andere onderzoeksaanpak waar we u graag over adviseren.

Is een medewerkerscommunity net zo representatief als een MTO?

Een medewerkerscommunity geeft kwalitatieve- en een MTO (medewerkerstevredenheidsonderzoek) kwantitatieve onderzoeksresultaten. M.a.w. een community werkt met minder deelnemers dan een MTO en in die zin is een community minder representatief. Daartegenover staat dat een MTO veelal met een standaard vragenlijst werkt waarin nauwelijks ruimte voor de medewerkers is om om toe te lichten wat zij precies met hun antwoorden bedoelen. Dit is in een community wel mogelijk.


Hoeveel tijd kost het om een community op te zetten? En hoe gaat dat in z’n werk?

We zetten een community binnen een paar weken op. Bij de exacte duur spelen zaken als de werving en het afstemmen van de wensen van de opdrachtgever voor het platform mee. Is dat lastiger, dan kan de opzet iets meer tijd vergen. 

En als het eenmaal staat: hoe nodig je medewerkers dan uit? Moet de organisatie dat zelf doen?

InnerVoice neemt u vrijwel al het werk uit handen. Zodra we weten wat de mogelijkheden zijn binnen uw organisatie, stellen wij teksten op en sturen deze eventueel ook uit. We geven u graag advies over de kanalen die u kunt gebruiken om collega’s te werven om deel te nemen.

Hoe zit het met de privacy van de deelnemers aan een community? Zijn ze anoniem en hoe gaan jullie met de data om?

Bij InnerVoice houden we ons aan de nationale en internationale eisen voor marktonderzoek en dataveiligheid. We zijn zowel ISO20252 als ISO27001 gecertificeerd. Kortom: de gegevens van deelnemers worden anoniem en veilig verwerkt. We promoten anonieme deelname graag: dat geeft de medewerkers vaak ook een prettiger gevoel. Een gebruikersnaam is verplicht, maar welke naam dit is mogen ze helemaal zelf bepalen.

Hoe vaak moet je onderzoeken uitzetten? Is dat wekelijks?

Het hoeft niet wekelijks, maar zorg wel voor continuïteit. Verwachtingsmanagement is key. Je kan beter élke maand een vraagstuk uitzetten dan soms weken overslaan. Houd er wel rekening mee dat met een frequentie van minder dan eens per maand het kan zijn dat de activiteit van de community sterk achteruit gaat.

Wat voor vragen of onderzoeken zet je uit? Zijn dat vragenlijsten of is dat elke keer maar 1 vraag?

Voor ieder thema zijn verschillende activiteiten mogelijk, maar de meest gebruikelijke zijn groepsdiscussie en 1-op-1 gesprekken. In iedere discussiekamer wordt één hoofdvraag gesteld, eventueel met een paar subvragen. Het is belangrijk om binnen één discussiekamer niet te veel vragen te stellen, omdat dit kan afschrikken en deelnemers daardoor minder geneigd zijn om te reageren. Voorafgaand aan een discussie kun je er voor kiezen om eerst een vragenlijst uit te zetten. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als je van tevoren bepaalde informatie over je deelnemers in kaart wilt brengen en om daarna in de discussie hier dieper op in te gaan.

Hoeveel mensen reageren er gemiddeld op een vraag?

Dat hangt af van de mate waarin de vraag tot de verbeelding spreekt en de relevantie van het specifieke thema dat ter sprake komt. Gemiddeld genomen geeft zo’n 50% van de actieve deelnemers input op de vragen. Vanaf 30 deelnemers zijn de belangrijkste patronen echter al zichtbaar.

Hoeveel tijd kost het de opdrachtgever om een community te onderhouden en te modereren?

Nauwelijks tijd wat InnerVoice’s community managers nemen al het werk voor u uit handen en halen ook het maximale uit uw community.

Hoe kan een opdrachtgever de inzichten uit een community delen met het management van de organisatie?

Bij ieder thema stellen wij een rapport samen dat past bij uw organisatie. Dit kan kort en bondig zijn of juist inhoudelijk uitgebreider. We schetsen met visuele cues en quotes uit de community een helder beeld van de inzichten. Voor deze inzichten lezen onze onderzoekers de berichten in de community grondig door. Met oog op de onderzoeksvraag van de opdrachtgever wordt gekeken naar de verschillende visies, meningen en ervaringen die de deelnemers hebben gedeeld. Als er patronen te zien zijn en bepaalde ideeën vaker terugkomen, dan worden deze het eerst uitgelicht in het rapport. Omdat de stem van de minderheid ook relevant kan zijn bij kwalitatief onderzoek, wordt ook deze behandeld in het rapport. Zo geven wij een zo volledig mogelijk antwoord op de onderzoeksvraag.


Hoe ziet het er nou uit, zo’n community?

Een beeld zegt meer dan 1000 woorden, dus we nodigen u graag uit om een kijkje te nemen oponze Engelstalige demo-community website. Als u op deze link klikt en zelf een demo-account aanmaakt krijgt u meteen een goed beeld. Maar we komen natuurlijk ook graag bij u langs om het te demonstreren.  

 

Vragen of interesse? Ik vertel u graag meer