Privacy1

InnerVoice werkt conform de richtlijnen van ESOMAR en de Nederlandse Marktonderzoek Associatie (MOA) en voert marktonderzoek uit conform de richtlijnen zoals opgesteld door deze organisaties.

InnerVoice verwerkt (persoons)gegevens en antwoorden altijd in opdracht van haar opdrachtgevers. InnerVoice is geen eigenaar van deze gegevens en mag en zal deze niet voor eigen doeleinden gebruiken. Tevens mag en zal InnerVoice deze gegevens aan niemand anders dan aan haar opdrachtgevers verstrekken. Verzoeken tot inzage of vernietiging van deze (persoons)gegevens en antwoorden kan zij niet in behandeling nemen en hiervoor zal worden doorverwezen naar de opdrachtgever.

Wanneer InnerVoice onderzoek uitvoert voor haar opdrachtgevers worden er uitsluitend cookies gebruikt ten behoeve van technische doeleinden, zoals kwaliteitscontrole, validatie en het voorkomen van dubbele ondervraging. Het is mogelijk uw browser zo in te stellen dat deze u laat weten wanneer er cookies op uw computer worden geplaatst. U kunt tevens de cookies verwijderen door uw browserinstellingen aan te passen.

Naast onderzoeksdiensten, levert InnerVoice ook onderzoeksoftware aan haar opdrachtgevers. In het geval van deze samenwerking is InnerVoice niet betrokken bij de gegevensverzameling en –verwerking  van (persoons)gegevens en antwoorden. Ook voert InnerVoice hier geen controle over uit.

Onze onderzoeksoftware is voorzien van veiligheidsmaatregelen om verlies, misbruik en wijziging van deze door ons beheerde informatie te beschermen. Slechts een beperkt aantal medewerkers heeft toegang tot de informatie die u ons verstrekt. Zij hebben alleen toegang voor het uitvoeren van data-analyse en kwaliteitscontrole.

Mocht u vragen hebben over marktonderzoek uitgevoerd door InnerVoice, dan kunt u contact met ons opnemen.

Meer informatie is te vinden op

- www.moaweb.nl
- www.esomar.org