vv

Unieke technique in onderzoek
naar in- en externe communicatie

Behoefte

Voor Veilig Verkeer Nederland (VVN) draagt een goede interne en externe communicatie niet alleen bij aan een sterke profilering van VVN, maar ook aan een succesvolle organisatie. Reden voor VVN om haar afdeling Marketing Communicatie eens onder de loep te nemen en te laten onderzoeken wat de behoeften zijn als het gaat om interne communicatie. En hoe kunnen medewerkers meer betrokken worden bij de externe communicatie van Veilig Verkeer Nederland?

Technique

MWM2/InnerVoice stelde een unieke technique voor met drie onderzoeksvormen. Een kwalitatief en kwantitatief onderzoek in combinatie met MTO Pulse-metingen gaven inzichten in hoe de interne communicatie verloopt, hoe medewerkers hun eigen rol in de communicatie van VVN zien en welke triggers en barrières zij ervaren als het gaat om hun eigen bijdrage aan de externe communicatie van VVN.

Een korte online vragenlijst onder medewerkers bracht op praktisch en organisatorisch niveau de interne communicatie in kaart. Interviews met  groepsleiders van VVN gaven diepere inzichten in de rol van medewerkers in de externe communicatie. Maar cruciaal in het plan van technique van MWM2/InnerVoice was dat wij met een continu MTO Pulse onderzoek onder medewerkers en managers ook konden meten of er daadwerkelijk (en op de lange termijn) een verandering ten aanzien van kennis, houding en gedrag was bewerkstelligd?

Inzichten

Het thema biedt inzicht in het perspectief van de medewerkers van VVN. Het laat zien waar de aanknopingspunten liggen en hoe VVN de betrokkenheid van haar medewerkers kan vergroten en haar positie kan verstevigen.

Vragen of interesse? Ik vertel u graag meer