WERKSE OMSLAG AFBEELDING

Werkse! succesvol met betrokken medewerkers!

In het hart van Delft staat Werkse!, een sociaal werkbedrijf. Werkse! begeleidt Delftenaren met een afstand tot de arbeidsmarkt naar passend werk, zowel binnen hun eigen werkleerbedrijven als daarbuiten. Al decennia lang vangen ze mensen op en ontwikkelen ze methodieken voor werk. Werkse! handelt vanuit het geloof dat werk en participatie mensen gelukkiger maakt en gelukkige mensen bijdragen aan een mooiere samenleving.

Voor Werkse ! staat medewerkersbetrokkenheid en het luisteren naar de stem van de medewerkers centraal. ‘’Wij zeggen eigenlijk vooral dat iedereen hier met trots, plezier en vertrouwen moet kunnen werken.’’ aldus Guido Bindels van Werkse!. Om deze behoeften te vervullen, is het van belang deze betrokkenheid ook in kaart te brengen en hiernaar onderzoek te doen; hiervoor heeft Werkse! dan ook InnerVoice ingeschakeld.

Optimaliseren van werkplezier en tevredenheid
Medewerkerstevredenheid is een breed begrip, zo ook de zaken die invloed hierop hebben.

Werkse! onderzoekt met de inzet van Het InnerVoice medewerkersonderzoek de behoeften van de medewerkers op het gebied van verschillende thema’s die invloed hebben op de betrokkenheid en bevlogenheid van medewerkers binnen de organisatie. Aldus Guido Bindels van Werkse!:

‘’Wat belangrijk voor werkplezier is, is dat de randvoorwaarden goed zijn. Denk hierbij aan het gebouw, klimaat, werkkleding, werkruimtes dat soort zaken. Maar het zit ook in goede begeleiding, goed personeel en de beschikbaarheid van voldoende personeel. Ook beleidsmatige zaken, zoals werkprocessen en de keuzes die we hierin maken. In al dit soort uiteenlopende zaken zetten wij in zodat de medewerkers zo tevreden mogelijk zijn.’’ aldus Guido Bindels van Werkse!.

InnerVoice begrijpt de unieke behoeften van Werkse!
De samenwerking met InnerVoice omschrijft Guido als zeer positief.

’‘De samenwerking met InnerVoice is prettig en professioneel. Wat InnerVoice onderscheidt in vergelijking tot met andere aanbieders is het bieden van maatwerk en de pro activiteit die ze hebben laten zien in het gehele traject. Hierdoor hebben wij geen omkijken naar het onderzoek.’’

Werkse! wil voortbouwen op de feedback die ze hebben ontvangen en werkt aan verbeteringen binnen de organisatie. De uitkomsten leiden daarmee tot concrete acties, zoals bijvoorbeeld een verandering in de werkkleding van Werkse!, zodat medewerkers trots zijn op het dragen hiervan. Dit initiatief is zo succesvol dat medewerkers zelfs via de eigen webshop bedrijfskleding gingen bestellen om in het weekend te dragen. Het is van cruciaal belang voor Werkse! om de feedback van hun medewerkers te behouden en waar nodig te werken aan verbeteren, en zo verdere groei en betrokkenheid te stimuleren. Over toekomstige samenwerking met InnerVoice zegt Guide Bindels van Werkse! het volgende:

‘’De eerste ervaring heeft goed gesmaakt. Ik kan me voorstellen dat er toekomstige onderzoeken komen. Dat we bijvoorbeeld na een jaar willen peilen hoe de medewerkers tegen een specifiek thema aan kijken, een soort evaluatie. InnerVoice biedt hier een hele mooie module voor aan.’’

 

Vragen of interesse? Ik vertel u graag meer

Anne2

Anne Branger

Managing Director a.branger@inner-voice.com

Contact opnemen