innervoice

Medewerker meer bevlogen, maar minder tevreden over werkgever

Na de coronaperiode zijn aanzienlijk minder medewerkers tevreden over hun werkgever. Dit blijkt uit ons jaarlijkse onderzoek onder medewerkers die werkzaam zijn binnen de industrie & energie, detail- & groothandel, horeca & vrije tijd en de zakelijke en financiële dienstverlening. Tegelijkertijd is de bevlogenheid van medewerkers wel toegenomen: men heeft meer zin om aan het werk te gaan en is trotser op het werk dat men doet.

 

Werkgevers worden niet meer aanbevolen

De overspannen arbeidsmarkt en de huidige economische situatie vertalen zich in een negatieve kijk op de werkgever: medewerkers bevelen hun werkgever niet meer aan. De indicator voor tevredenheid van werknemers over hun werkgever (eNPS) kwam in 2022 negatief uit: -15. Tijdens de coronaperiode werd de werkgever nog wel positief aanbevolen (+7). Vaak genoemde redenen voor ontevredenheid zijn het salaris, de werkdruk en de aandacht of waardering die men krijgt.

 

Leeftijd en opleidingsniveau van invloed op tevredenheid over werkgever

De jongste groep werknemers (van 18 tot 29 jaar) is het minst tevreden over hun werkgever (eNPS van -29). Opleiding speelt ook een sterke rol in de mate van aanbevelen: hoe hoger het opleidingsniveau, hoe minder ontevreden men is.

 

Bevlogenheid is terug, betrokkenheid verbetert niet

Opvallend is dat werknemers weer meer bevlogenheid tonen in hun werk dan tijdens de coronaperiode. Bijna driekwart heeft zin om aan het werk te gaan (+10%-punt hoger dan in 2021).

Werknemers voelden zich in 2022 niet méér betrokken bij hun werkgever dan een jaar eerder. 7 op de 10 werknemers zegt tevreden te zijn over hun werkgever, iets meer dan de helft (55%) geeft aan dat de werkgever veel voor ze betekent. Bijna twee op de drie werknemers (64%) zijn trots op de organisatie waarvoor zij werken.

 

Ondanks tegenvallende inflatiecorrectie zijn werknemers loyaal aan werkgever

Nog geen vier op de tien werkende Nederlanders vinden dat hun arbeidsvoorwaarden voldoende zijn aangepast aan de huidige inflatie. De grootste werkgevers (200+ werknemers) scoren daar het laagste op. Desondanks geeft zo’n 85% van de medewerkers aan zichzelf over een jaar nog bij de huidige werkgever te zien. Een reden om wél te vertrekken is een gebrek aan uitdaging. Ook waardering is een reden om te vertrekken: ruim 1 op de 10 werknemers zegt zich niet gewaardeerd te voelen door de organisatie. Dat komt vooral doordat men zich niet gezien voelt als individu of dat de bijdrage niet gezien wordt.

Volgens Anne Branger, managing director van InnerVoice, toont het onderzoek aan dat de meeste werkgevers er in de huidige markt onvoldoende in slagen om werknemers bij hun organisatie te betrekken. “Een gemiste kans, immers in de huidige krappe arbeidsmarkt is een goede aanbeveling van de zittende collega’s juist een van de krachtigste wervingsinstrumenten. Ik zie zeker kansen voor werkgevers dit te verbeteren door te zorgen dat medewerkers, zich veilig, gezien en gewaardeerd voelen. Een eerste stap daarin is regelmatig te luisteren naar je medewerkers”.

 

Over dit onderzoek

Dit onderzoek is eind 2022 uitgevoerd door onderzoeksbureau InnerVoice onder werkende Nederlanders van 18 jaar en ouder, werkzaam binnen de industrie & energie, detail- en groothandel, horeca & vrije tijd en de zakelijke en financiële dienstverlening.

 

Wil jij weten hoe je moet beginnen met luisteren? Wil je meer inzicht krijgen hoe tevreden medewerkers  bij jouw organisatie zijn? Neem dan contact met mij op en dan kijken we samen naar de onderzoeksmogelijkheden. 

Vragen of interesse? Ik vertel u graag meer

Anne2

Anne Branger

Managing Director a.branger@inner-voice.com

Contact opnemen