sociale veiligheid

Sociale veiligheid op de werkvloer

InnerVoice heeft recentelijk uitgebreid medewerkersonderzoek uitgevoerd in de Nederlandse werkcontext om de mate van veiligheid op de werkvloer te beoordelen en de effectiviteit van veiligheidsmaatregelen binnen Nederlandse organisaties te analyseren. De resultaten bieden diepgaand inzicht in de algehele sociale veiligheid op de werkvloer en geven praktische richtlijnen om deze te verbeteren.

1 op de 10 Nederlandse werknemers ervaart meermaals of regelmatig grensoverschrijdend gedrag.

Uit ons onderzoek blijkt dat 1 op de 10 Nederlandse werknemers herhaaldelijk of regelmatig geconfronteerd wordt met grensoverschrijdend gedrag op het werk, wat de nadruk legt op het belang van maximale veiligheid op de werkvloer.
InnerVoice heeft een uitgebreide studie uitgevoerd naar grensoverschrijdend gedrag op het werk onder 1000 werkenden in Nederland. Hieruit is gebleken dat 10% van de medewerkers herhaaldelijk of regelmatig hiermee werden geconfronteerd. Het meest vorm omvat verbale intimidatie (50%), seksuele intimidatie (40%) en pesten en uitsluiting (30%). Opvallend is dat in veel van deze gevallen leidinggevenden betrokken zijn (25%), wat aantoont dat er op het gebied van veiligheid op de werkvloer nog ruimte is voor verbetering.

Drempel om grensoverschrijdend gedrag intern aan te kaarten is hoog
Daarnaast blijkt uit ons onderzoek dat bijna 80% van de organisaties inmiddels een vertrouwenspersoon heeft aangesteld, wat een belangrijke stap is naar maximale veiligheid op de werkvloer. Ondanks deze vooruitgang merken we in de praktijk echter dat de meerderheid van de medewerkers die met grensoverschrijdend gedrag op het werk te maken hebben, dit niet durft te melden bij een vertrouwenspersoon, om verschillende redenen.

Collega vaker dader dan leidinggevende
Een opvallende conclusie uit ons onderzoek is dat collega's vaak degene zijn die grensoverschrijdend gedrag op het werk vertonen, met meer dan de helft van de gevallen van verbale intimidatie (50%) en agressie of geweld (46%) die worden toegeschreven aan collega's. Pesten en uitsluiting wordt zelfs door meer dan zes op de tien respondenten toegeschreven aan collega's. Ook seksuele intimidatie vindt voornamelijk plaats door collega's, waarbij 60% aangeeft dat leidinggevenden of managers zelden de daders zijn.

Sociale veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor een gezonde en productieve werkomgeving
Het waarborgen van sociale veiligheid op de werkvloer is van essentieel belang voor het creëren van een gezonde en productieve werkomgeving. Het is wetenschappelijk bewezen dat werken in een sociaal onveilige omgeving aanzienlijke gevolgen heeft voor het mentale en fysieke welzijn van medewerkers. Dit kan resulteren in verhoogde stress op het werk en daarbuiten, verminderde productiviteit en betrokkenheid, en uiteindelijk tot meer ziekteverzuim en personeelsverloop.
Er zijn voldoende redenen om preventief beleid tegen ongewenst gedrag te ontwikkelen en te implementeren. Om maximale veiligheid op de werkvloer te garanderen, raden we organisaties aan de volgende stappen te nemen:

1. Het vaststellen en communiceren van duidelijke normen en waarden.
2. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon.
3. Het opzetten van een heldere klachtenprocedure.
4. Het optimaliseren van de werkplekken.
5. Het trainen van leidinggevenden en HR-medewerkers.
6. Het regelmatig uitvoeren van onderzoek naar sociale veiligheid op de werkvloer, bijvoorbeeld als onderdeel van het medewerkersbetrokkenheidsonderzoek (MBO of MTO).
7. Het opzetten van een open dialoog met medewerkers over hun ervaringen en behoeften met betrekking tot dit onderwerp.
8. Het consequent opvolgen van problemen waar dit nodig is.

Individuele beleving en behoeften van medewerkers gehoord
Recente onderzoeken hebben aangetoond dat elke organisatie en sector specifieke uitdagingen kent op het gebied van grensoverschrijdend gedrag op het werk en werkomgeving en gezondheid, en elke medewerker heeft zijn of haar unieke verhaal en context. Het is van cruciaal belang om te luisteren naar de individuele ervaringen en behoeften van medewerkers en hen actief te betrekken bij het zoeken naar oplossingen. Het voeren van een open dialoog met medewerkers is momenteel relevanter dan ooit.

Wil jij weten hoe je moet beginnen met luisteren? Wil je meer inzicht krijgen hoe medewerkers de sociale veiligheid in jouw organisatie ervaren? Neem dan contact met mij op en dan kijken we samen naar de onderzoeksmogelijkheden. 

Vragen of interesse? Ik vertel u graag meer

Anne2

Anne Branger

Managing Director a.branger@inner-voice.com

Contact opnemen