pexels pavel danilyuk 7654411

Sociale veiligheid op de werkvloer; er is nog veel te winnen

InnerVoice heeft de afgelopen periode onderzoek gedaan naar de mate waarin werkenden in Nederland zich veilig voelen op het werk en onderzocht in welke mate passende maatregelen bij Nederlandse organisaties zijn genomen. De bevindingen geven inzicht in de omvang van sociale veiligheid op de werkvloer en handvatten om dit op het werk te verbeteren.

1 op de 10 Nederlandse werknemers ervaart meermaals of regelmatig grensoverschrijdend gedrag.

InnerVoice heeft onderzoek gedaan naar grensoverschrijdend gedrag onder 1000 werkenden in Nederland. Daaruit blijkt dat 1 op de 10 medewerkers meermaals of regelmatig grensoverschrijdend gedrag op het werk ervaart . Het grensoverschrijdende gedrag dat het meeste voorkomt in organisaties is verbale intimidatie (50%), seksueel grensoverschrijdend gedrag (40%) en pesten en uitsluiten (30%). Bij dit grensoverschrijdende gedrag is vaak een leidinggevende betrokken (25%). Dit zijn percentages die aangeven dat er op dit onderwerp in veel organisaties nog werk aan de winkel is op dit gebied.

Drempel om grensoverschrijdend gedrag intern aan te kaarten is hoog

Uit het onderzoek blijkt dat bijna 80% van de organisaties inmiddels een vertrouwenspersoon heeft aangesteld. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is essentieel Toch blijkt uit de praktijk dat de meerderheid van de medewerkers die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag dit niet bij een vertrouwenspersoon aankaart of dit om verschillende redenen niet durft te melden.

Collega vaker dader dan leidinggevende

Daarnaast blijkt dat respondenten die aangeven te maken hebben met verbale intimidatie, ruim de helft aangeeft dat dit door een collega is gedaan. Bij agressie of geweld is dat percentage 46 procent, pesten en uitsluiting wordt toegeschreven aan collega’s door ruim zes op de tien respondenten die hier last van hebben. Tot slot vindt ook seksuele intimidatie vooral plaats door collega’s, 60 procent zegt dat niet hun leidinggevende of manager hiervan de dader is.

Sociale veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor een gezonde en productieve werkomgeving

Het belangrijkste doel van beleid op dit onderwerp is te komen tot een organisatiecultuur die door mensen als veilig wordt ervaren. Werken in een sociaal onveilige omgeving kan immers een enorme impact hebben op het mentale en fysieke welzijn van medewerkers. Het kan ervoor zorgen dat mensen meer stress hebben binnen en buiten het werk. Wat zich vervolgens uit in lagere productiviteit en betrokkenheid, en uiteindelijk kan leiden tot/leidt tot meer ziekteverzuim en verloop.

Genoeg redenen om werk te maken van preventief beleid tegen ongewenst gedrag. Om te komen tot een sociaal veilig werkomgeving kan je als organisatie effectief beleid maken, door te zorgen voor:

  • Het vastleggen en uitdragen van duidelijke normen en waarden
  • Het aanstellen van een vertrouwenspersoon
  • Het inrichten van een duidelijke klachtenprocedure
  • Het goed inrichten van de werkplekken
  • Training van leidinggevenden en HR
  • Het regelmatig doen van onderzoek naar sociale veiligheid, bijvoorbeeld in het medewerkersbetrokkenheidsonderzoek (MBO of MTO)
  • Het inrichten van een dialoog met medewerkers over de beleving en behoeften op dit onderwerp.
  • Consequente opvolging, daar waar het niet goed gaat


Individuele beleving en behoeften van medewerkers gehoord

Als iets duidelijk is geworden in recente onderzoeken naar sociale veiligheid is het dat elke organisatie of sector een eigen problematiek heeft en elke medewerker een eigen verhaal, een eigen context. Het helpt hierbij te luisteren en medewerkers zelf aan het woord te laten, hun ervaringen te horen en hen mee te laten denken over oplossingen. Een dialoog met medewerkers is hierbij belangrijker dan ooit.

Wil jij weten hoe je moet beginnen met luisteren? Wil je meer inzicht krijgen hoe medewerkers de sociale veiligheid in jouw organisatie ervaren? Neem dan contact met mij op en dan kijken we samen naar de onderzoeksmogelijkheden. 

Vragen of interesse? Ik vertel u graag meer

Anne2

Anne Branger

Managing Director a.branger@inner-voice.com

Contact opnemen