betrokkenheid header

Betrokkenheid en bevlogenheid bij grote organisaties onder druk

Het afgelopen jaar is er op de werkvloer veel gebeurd, en de impact van de pandemie op organisaties is duidelijk zichtbaar geworden. Dit blijkt uit het jaarlijkse belevingsonderzoek dat InnerVoice uitvoert onder werkenden in Nederland. Het onderzoek richt zich op betrokkenheid op de werkplek, de bevlogenheid van medewerkers, en de tevredenheid van medewerkers over hun werkgever.

Dalende lijn bij grotere werkgevers
Waar we een flinke sprong zien in enthousiasme en betrokkenheid bij kleinere tot middelgrote organisaties is deze trend afwezig bij grotere werkgevers. Daar speelt er een afname in de tevredenheid over de werkgever en de bevlogenheid van medewerkers in hun werk.

Medewerkers MKB bevelen enthousiast aan
Wat opvalt is het verschil in de geneigdheid van medewerkers om hun eigen werkgever aan te bevelen, uitgedrukt in de Employee Net Promoter Score (ENPS). Deze score is opmerkelijk hoog bij organisaties met 50 tot 100 werknemers (ENPS +23) en die met 100 tot 200 werknemers (ENPS +32). Deze groepen laten tevens aanzienlijke stijgingen zien ten opzichte van vorig jaar. In schril contrast hiermee blijven grotere werkgevers (vanaf 500 medewerkers) achter, met een ENPS van slechts +6, dezelfde score als in 2020.

Individuele behoeften en verhalen
De vraag die rijst, is hoe deze verschillen ontstaan en wat organisaties hiermee kunnen doen om medewerkersbetrokkenheid te verbeteren en de bevlogenheid te verhogen.

Een belangrijk inzicht dat naar voren komt, is dat elke medewerker een eigen verhaal en context heeft, zowel op het werk als thuis, vooral met de groei van thuiswerken. In deze context hebben grotere organisaties de afgelopen periode meer vragenlijsten uitgezet onder medewerkers, zoals de corona pulse surveys. In kleinere organisaties is juist de directe dialoog met medewerkers vaker opgezocht. Het lijkt erop dat de vragenlijsten niet altijd in staat waren om de echte behoeften van medewerkers adequaat te duiden.

Daarom is het cruciaal om medewerkers zelf aan het woord te laten, hun ervaringen en verhalen te horen en te benutten door een directe dialoog bij medewerkers aan te gaan. Dit gaat verder dan alleen vertrouwen op statistieken en trends die uit een vragenlijst naar voren komen.

Het slim combineren van vragenlijsten en directe dialoog, bijvoorbeeld via een online community, blijkt een ideale aanpak te zijn. InnerVoice heeft bij onze opdrachtgevers, vaak grotere organisaties, gemerkt dat deze aanpak werkt en aanzienlijke betrokkenheid en goede ideeën oplevert.

In deze tijd is echt luisteren naar jouw medewerkers van cruciaal belang. Weet je niet hoe je moet beginnen? Neem dan contact met mij op, en dan kijken we samen naar de mogelijkheden om de betrokkenheid en bevlogenheid van jouw medewerkers te verbeteren.

Vragen of interesse? Ik vertel u graag meer