Header CZ case

Door te luisteren naar medewerkers
komt CZ sterker uit de coronacrisis

Sinds 2018 verzorgt InnerVoice voor zorgverzekeraar CZ de betrokkenheidsonderzoeken en pulsemetingen onder de medewerkers. Voor maart 2020 stond weer een betrokkenheidsonderzoek gepland, maar in deze bijzondere situatie was een ‘normaal’ onderzoek niet passend.

Om wel de vitale input van alle medewerkers juist nu te kunnen ophalen hebben InnerVoice en CZ in korte tijd een speciale corona-pulsemeting opgezet: een online onderzoek onder alle medewerkers, gericht op thema’s als:

  • Welzijn: Hoe gaat het nu met jou (mentaal, lichamelijk, je werk-/privébalans)?
  • Ondersteuning thuiswerken door CZ (ICT, netwerk, werkplek)
  • Communicatie en samenwerking.


Daarnaast is de betrokkenheid van de medewerkers bij CZ onderzocht; een vaste KPI in de medewerkersonderzoeken van InnerVoice en CZ.


Betrokkenheid gestegen

De betrokkenheid, die bij CZ altijd al hoog lag, bleek nog verder gestegen. Een positieve verrassing. Maar hoe verklaar je dat? Immers: mensen zijn allemaal op afstand van elkaar en van CZ, en het is ook nog eens een lastige situatie voor iedereen. 

Bij CZ zelf hebben ze wel een idee: “Er is een echt 'wij-gevoel' ontstaan. Medewerkers zijn ook trots op hoe CZ het heeft gedaan in de crisis”, zegt Patricia Nieling-Pol, HR-medewerker bij CZ.

Meteen in actie

Dat is niet zomaar ontstaan. CZ is bij het uitbreken van de coronacrisis direct uit de startblokken gekomen met een actieve aanpak, gericht op ondersteuning van medewerkers. Het kloppend hart van die aanpak is het coronateam: een multidisciplinair team waarin het senior management vertegenwoordigd is en ook cruciale disciplines als facilitair, HR en communicatie. “Het coronateam is echt de spin in het web en heeft telkens snel gereageerd”, aldus Karin Schrik, HR-adviseur bij CZ.


Communicatie is cruciaal

De communicatie richting medewerkers is daarin cruciaal, legt Karin uit. “Die communicatie was heel sterk gericht op: hoe kunnen we jou ondersteunen. Het senior management is in de coronacrisis voor de medewerkers veel zichtbaarder geworden. Onze CEO is elke week een blog gaan uitsturen naar iedereen. Die blogs gingen over onze rol in de maatschappij, hoe we opereren richting verzekerden, eigen ervaringen in deze situatie van de Raad van Bestuur, maar bijvoorbeeld ook muziektips van medewerkers”.

Dus naast ondersteuning ook ruimte voor ontspanning. Zo ontvingen alle medewerkers een cadeaubon waarmee ze tijdschriften uit konden kiezen. Op het intranet zijn medewerkers te zien die dingen doen als zingen en gedichten voordragen. Een ander leuk lokaal initiatief was het 'coronapakket', een soort kerstpakket voor medewerkers. Wat er precies in zat hing af van je privésituatie, bijvoorbeeld of je kinderen hebt. Ook daarin schuilt aandacht voor jouw individuele situatie.


Toekomstbestendige organisatie met thuiswerken

CZ ziet meer thuis werken als de toekomst; medewerkers hebben in de corona-pulsemeting ook aangegeven blijvend meer vanuit huis te willen werken. Er is een nieuwe thuiswerkregeling ingevoerd die dat formeel vastlegt. 

Om de organisatie hierop duurzaam in te richten zijn ook andere initiatieven genomen, soms als uitvloeisel van de corona-pulsemeting. Zo is er met succes een online trainingsprogramma voor leidinggevenden gelanceerd. Uit het onderzoek kwam naar voren dat zij hun rol op afstand soms lastig vinden. Andere programma’s gericht op zaken als digitale vaardigheid en teamprestaties bestonden al maar zijn nu in een stroomversnelling gekomen. Zo komen er nog steeds nieuwe ideeën en initiatieven tot stand mede doordat CZ gericht luistert naar de medewerkers.

Vragen of interesse? Ik vertel u graag meer

Anne2

Anne Branger

Managing Director a.branger@inner-voice.com

Contact opnemen