natuurmonumenten artikel InnerVoice

Natuurmonumenten: succes begint bij betrokken medewerkers

Natuurmonumenten is een omvangrijke organisatie die zich inzet voor het beschermen van natuur en landschap in Nederland. Dit doet Natuurmonumenten op een groot aantal vlakken met de inzet van haar 750 medewerkers en 5200 vrijwilligers. Beide groepen zijn dan ook van onschatbare waarde voor Natuurmonumenten. De organisatie hecht om deze reden veel waarde aan het sturen op de tevreden- en betrokkenheid van zowel medewerkers als vrijwilligers.

Meer dan alleen medewerkerstevreden- en betrokkenheid
De samenwerking met InnerVoice speelt een cruciale rol in de inspanningen van Natuurmonumenten om de betrokkenheid en tevredenheid van medewerkers en vrijwilligers te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Het medewerkersonderzoek van InnerVoice heeft geholpen waardevolle inzichten te verkrijgen in onderwerpen als werkdruk, diversiteit en samenwerking.

‘’De samenwerking heeft ertoe geleid dat ons soms een spiegel werd voorgehouden hoe het gaat met de organisatie.’’ Aldus Jeannette van Dijk.

Het doel van het onderzoek was echter niet alleen het meten van medewerkerstevredenheid, maar ook het creëren van een open dialoog. Door het creëren van een veilige omgeving waarin medewerkers vrij uitkunnen spreken, is er ruimte voor discussies over lastiger onderwerpen, zoals de kwaliteit van leidinggevenden. Dit heeft geleid tot open communicatie hierover binnen de organisatie, wat eveneens groot belang is voor Natuurmonumenten.

Maatwerk als sleutel van de samenwerking
Jeannette van Dijk, teamleider ontwikkeling, is duidelijk tevreden met de professionele aanpak van InnerVoice. Jeannette beschrijft de samenwerking als zeer prettig, waarbij ze de waarde heeft ervaren van elkaars aanvullende expertise. De persoonlijke benadering in de samenwerking wordt daarnaast enorm gewaardeerd. ‘’De communicatie verloopt goed en we hebben altijd snel met elkaar kunnen schakelen. Het onderzoekstraject is zelfs sneller verlopen dan afgesproken.’’, aldus Jeannette van Dijk.

Naast de goede communicatie was de mogelijkheid van maatwerk in het onderzoek de belangrijkste factor om voor InnerVoice te kiezen.

‘’InnerVoice is een goede keuze als je niet op zoek bent naar een standaard vragenlijst. Er zijn vaak vele standaard vragenlijsten voor thema’s als medewerkerstevredenheid, maar wij zochten naar een vragenlijst die van meerwaarde was voor Natuurmonumenten. Hier heeft InnerVoice wel echt aan bij gedragen.’’ Aldus Jeannette van Dijk.

Natuurmonumenten is van plan om regelmatig onderzoek te blijven doen naar de gekozen thema’s in het onderzoek. Zo kunnen resultaten in de tijd worden vergeleken om de werkelijke impact en verbeteringen te zien. Op basis hiervan kan Natuurmonumenten anticiperen en actie ondernemen om te verbeteren op onderwerpen als besluitvorming, diversiteit en inclusiviteit, en de kwaliteit van leiderschap in de organisatie.

Met haar focus op kleinschalige samenwerking, heldere en tijdige communicatie en het geleverde maatwerk is InnerVoice een waardevolle partner voor Natuurmonumenten.

Vragen of interesse? Ik vertel u graag meer

Anne2

Anne Branger

Managing Director a.branger@inner-voice.com

Contact opnemen