header randstad

Randstad Groep Nederland: de medewerker centraal met de InnerVoice community

Randstad Groep Nederland (RGN) zet in op het bieden van een uitstekende employee experience onder het motto; de medewerker centraal’. De HR organisatie is sinds een jaar getransformeerd naar agile people journey teams en deze vervullen daarin een spilfunctie. RGN startte daarnaast het programma Je Beste Zelf, wat erop gericht is medewerkers te ondersteunen het beste van henzelf mee te brengen naar het werk. Ten slotte is er het hybride werken, dat ook bij RGN de nieuwe realiteit is. Hierin wordt veel verantwoordelijkheid bij de medewerkers gelegd: zij mogen bijvoorbeeld zelf kiezen waar zij werken en hoe vaak ze op kantoor komen.

InnerVoice sprak met Nicole Snijder, manager People Analytics bij Randstad Groep Nederland, over deze ontwikkelingen en hoe luisteren naar medewerkers daarin vervlochten is.

Wees nieuwsgierig
De genoemde veranderingen raken alle medewerkers direct en voor elke medewerker zijn de behoeften daarbij anders. Een belangrijke voorwaarde voor succes bij het realiseren van deze veranderingen is dan ook een oprechte nieuwsgierigheid naar de ervaringen en behoeften van de medewerkers. Wat beweegt hen, wat komen ze in hun werk tegen, waar hebben zij behoefte aan? En wat werkt voor wie? Het luisteren naar medewerkers staat hierbij centraal. Randstad Group Nederland is al enige tijd bezig met het inrichten van de People Analytics functie. Er is daardoor al veel statistische kennis en kwantitatieve data beschikbaar. Heel waardevol, maar daardoor werd ook steeds duidelijker wat nog ontbrak: "We misten het kwalitatieve onderzoek: om ideeën te genereren en plannen en ideeën bij de doelgroep(en) toetsen" aldus Nicole.

Een levendige community met medewerkers
Met dat doel startten RGN en InnerVoice een pilot: . In deze online community ontmoeten medewerkers uit alle hoeken van de RGN-organisatie elkaar om - onder begeleiding van de InnerVoice-onderzoekers - samen ideeën te genereren en zo actief mee te bouwen aan de employee experience bij RGN. Thema's als verbondenheid bij thuiswerken, professionele en persoonlijke groei en werkdruk zijn bijvoorbeeld al voorbij gekomen in de online community. InnerVoice zorgt voor passende activiteiten waarbinnen de medewerkers werken aan ideeën en oplossingen voor die thema's. Dat kan een online discussie zijn, maar bijvoorbeeld ook een verkiezing van ‘het beste idee’ of een poll. Wat opvalt is het grote enthousiasme en de goede inhoudelijke bijdragen van al die verschillende medewerkers. Nicole: "Mensen wilden heel graag meedoen aan de online community. Er was veel betrokkenheid en enthousiasme, meteen al vanaf het begin was de community heel actief."

Een onmisbaar instrument
De concrete, actuele en soms verrassende input die uit de online community komt is inmiddels onmisbaar geworden en is het pilotstadium dan ook al voorbij. Nicole licht dat toe: "Al snel bleek dat de community de gewenste verdieping biedt op een grote schaal. De inzichten waarmee de teams direct aan de slag konden, boden juist ook midden in de Coronatijd, waarin iedereen op afstand zat, echt een schat aan informatie die anders had ontbroken." Ook voor de toekomst is de community een belangrijk instrument bij de ontwikkeling van beleid en strategie: "Voor de agile teams bepalen de uitkomsten van de community waarmee ze aan de slag gaan. Maar ook voor de directie is het belangrijk om te weten 'Wat vinden onze mensen er eigenlijk van'. Waar iets voorheen altijd kwantitatief moest worden getoetst zegt de directie nu 'We willen daar beeld en geluid bij hebben. Het moet in de community". Randstad Group Nederland heeft met het opzetten van de online community een grote stap gezet in de richting van een echt luisterende organisatie. Een organisatie die continu verbetert op basis van de stem van de medewerkers.

Vragen of interesse? Ik vertel u graag meer

Anne2

Anne Branger

Managing Director a.branger@inner-voice.com

Contact opnemen